انتصاب آقای دکتر فریدون نوحی به عنوان دبیر شورای مشاورین وزیر

۲۹ دی ۱۳۹۴ | ۱۶:۳۴ کد : ۴۰۱۰ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۴۰
انتصاب آقای دکتر فریدون نوحی به عنوان دبیر شورای مشاورین وزیر
انتصاب آقای دکتر فریدون نوحی به عنوان دبیر شورای مشاورین وزیر
 انتصاب جناب آقای دکتر فریدون نوحی به عنوان دبیر شورای مشاورین وزیر از طرف مقام عالی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکینظر شما :