برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ | ۱۳:۱۳ کد : ۴۱۰۰ خبر صفحه اول روابط عمومی
تعداد بازدید:۱۰۸
برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
برگزاری جلسه هفتگی مورتالیتی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی
 به گزارش واحد روابط عمومی مرکز،جلسه کمیته مورتالیتی در مورخ دوشنبه 95/2/27 با حضور اعضای هیئت علمی مرکز و به ریاست دکتر غلامپور معاون محترم درمان برگزار گردید.در این جلسه  پرونده متوفیان هفته گذشته مطرح وبحث وتبادل نظر به عمل آمد.
در ادامه آقایان دکترغلامپور، دکتر بهارستانی، دکتروصال،دکترمعراجی،دکتراعرابی،دکترضیائیان،دکتر مرادنژاد،دکترمهدوی،دکتر دلیلی ،خانمها دکتر صادق پور، دکتر تقوی،دکتر طبیبان و نخعی نظرات وپیشنهادات خودرادرمورد پرونده متوفیان مطرح نمودند.همچنین دررابطه مشاهده چند مورد عفونت بیمارستانی اخیربحث وراههای کنترل عفونت مجددا یادآوری ومورد تاکید قرار گرفت.مقررشدپروتکل Contact Isolation با دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد.درنهایت این جلسه درساعت17:30 پایان یافت.

نظر شما :