برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان " قلب و کوهستان"

تعداد بازدید:۴۰۵
برگزاری کنفرانس علمی یکروزه با عنوان " قلب و کوهستان"

 

کنفرانس علمی یکروزه با عنوان " قلب و کوهستان" در تاریخ پنجشنبه ۲۷ دی ماه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ با امتیاز بازآموزی برگزار می گردد.
محل برگزاری : بیمارستان رسول اکرم، سالن حضرت ابوالفضل


نظر شما :