دبیر علمی هفتمین کنگره مشترک قلب و عروق ایران:

خوشبختانه قشر پزشکی در ایران بسیار مورد اعتماد مردم هستند

تعداد بازدید:۲۱۰
خوشبختانه قشر پزشکی در ایران بسیار مورد اعتماد مردم هستند


( ۳ )

نظر شما :