رئیس انجمن قلب ایران و رئیس مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی:

سطح علمی پزشکان قلب ایران با اروپا و آمریکا برابری می کند

تعداد بازدید:۸۹۷
سطح علمی پزشکان قلب ایران با اروپا و آمریکا برابری می کند


( ۴ )

نظر شما :