ویزیت و تعیین نمره چشم بصورت رایگان با دستگاه اپتومتری ویژه همکاران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی تمدید شد

تعداد بازدید:۲۷۲
ویزیت و تعیین نمره چشم بصورت رایگان با دستگاه اپتومتری ویژه همکاران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی تمدید شد


نظر شما :