نمونه های پرستاری مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۹

تعداد بازدید:۲۶۱۸
نمونه های پرستاری مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سال ۱۳۹۹

لیلا ساری پرستار بخش پزشکی هسته ای

آزیتا احمدزاده از بخش تصویربرداری


( ۱۰ )

نظر شما :