شعار هفته آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال،سال ۲۰۲۱( ۲۷ آبان تا ۳ آذر)

۲۴ آبان ۱۴۰۰ | ۱۲:۲۳ کد : ۶۶۴۸ خبر صفحه اول روابط عمومی اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۴۸۸
شعار هفته آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال،سال ۲۰۲۱( ۲۷ آبان تا ۳ آذر) Spread awareness, stop resistance
شعار هفته آگاه سازی داروهای آنتی میکروبیال،سال ۲۰۲۱( ۲۷ آبان تا ۳ آذر)

"آگاهی را افزایش دهید، مقاومت میکروبی را متوقف کنید"

با افزایش آگاهی مقاومت میکروبی را متوقف کنید

روز شمار هفته:

  1. رویکرد یکپارچه به سلامت انسان، حیوان، محیط زیست و غذا و مقابله با مقاومت میکروبی
  2. آموزش، افزایش آگاهی و مقابله با مقاومت میکروبی
  3. کارکنان ارائه دهنده خدمات سلامت و مقابله با مقاومت میکروبی در همه گیری کرونا
  4. مسئولیت همگانی ، مشارکت اجتماعی و مقابله با مقاومت میکروبی در همه گیری کرونا
  5. استفاده محتاطانه از آنتی میکروبیال ها و مقابله با مقاومت میکروبی
  6. محافظت از سلامت خود و دیگران و مقابله با مقاومت میکروبی
  7. پژوهش، فناوری و مقابله با مقاومت میکروبی

( ۱ )

نظر شما :