انتصاب جناب آقای دکتر رضا گل پیرا بعنوان سرپرست معاونت توسعه،مدیریت برنامه ریزی از سوی رئیس مرکز

تعداد بازدید:۲۸۶
انتصاب جناب آقای دکتر رضا گل پیرا بعنوان سرپرست معاونت توسعه،مدیریت برنامه ریزی از سوی رئیس مرکز

لینک دانلود فایل

( ۱ )

نظر شما :