انتصاب جناب آقای دکتر علی صادقی بعنوان مشاور ریاست در معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی و تقدیر از سوی ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۱۶
انتصاب جناب آقای دکتر علی صادقی بعنوان مشاور ریاست در معاونت توسعه و مدیریت برنامه ریزی و تقدیر از سوی ریاست مرکز


( ۱ )

نظر شما :