انتصاب جناب آقای دکتر مازیار غلامپور دهکی بعنوان مشاور ریاست در معاونت درمان و تقدیر از سوی ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۹۴
انتصاب جناب آقای دکتر مازیار غلامپور دهکی بعنوان مشاور ریاست در معاونت درمان و تقدیر از سوی ریاست مرکز


( ۲ )

نظر شما :