انتصاب جناب آقای دکتر سید مهدی پیغمبری بعنوان مشاور ریاست در معاونت آموزشی و تقدیر از سوی ریاست مرکز

تعداد بازدید:۱۸۲
انتصاب جناب آقای دکتر سید مهدی پیغمبری بعنوان مشاور ریاست در معاونت آموزشی و تقدیر از سوی ریاست مرکز


( ۱ )

نظر شما :