انتصاب جناب آقای دکتر مجید ملکی بعنوان مشاور ریاست در معاونت پژوهشی و پژوهشکده قلب و عروق ایران و تقدیر از سوی ریاست مرکز

تعداد بازدید:۲۶۴
انتصاب جناب آقای دکتر مجید ملکی بعنوان مشاور ریاست در معاونت پژوهشی و پژوهشکده قلب و عروق ایران و تقدیر از سوی ریاست مرکز


( ۳ )

نظر شما :