آرشیو اخبار

بازدید نوروزی دکتر شمس اردکانی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی

بازدید نوروزی دکتر شمس اردکانی از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی

در راستای نظارت بر نحوه خدمت رسانی بیمارستانهای دانشگاه در ایام نوروزی، معاون غذا و دارو به همراه پزشک ستاد هدایت دانشگاه از مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجایی بازدید کردند.

ادامه مطلب