آرشیو اخبار

افتتاح چندین پروژه با حضور معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

افتتاح چندین پروژه با حضور معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

افتتاح چندین پروژه با حضور معاونت توسعه و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی تهران به همراه هیات همراه در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی صورت گرفت.

ادامه مطلب