آرشیو اخبار

درد قفسه سینه را جدی بگیرید .

درد قفسه سینه را جدی بگیرید .

دکتر محسن معدنی دبیراولین سمپوزیوم اینترونشن کرونر در انفارکتوس حاد میوکارد در حاشیه برگزاری سمپوزیوم در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بیان نمود در قفسه سینه را جدی بگیرید

ادامه مطلب
درد قفسه سینه را جدی بگیرید

درد قفسه سینه را جدی بگیرید

دکتر محسن معدنی دبیراولین سمپوزیوم اینترونشن کرونر در انفارکتوس حاد میوکارد در حاشیه برگزاری سمپوزیوم در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) بیان نمود در قفسه سینه را جدی بگیرید.

ادامه مطلب