آرشیو اخبار

برگزاری نشست هم اندیشی اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مدیران ارشد وزارت بهداشت

برگزاری نشست هم اندیشی اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با مدیران ارشد وزارت بهداشت

برگزاری نشست هم اندیشی اعضاء محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با مدیران ارشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مرکز آموزشی،تحقیقاتی ودرمانی قلب وعروق شهید رجایی

ادامه مطلب