خبر صفحه اول روابط عمومی - آرشیو

برگزاری دومین سمپوزیوم یکروزه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران بیماری های وریدی و درمان های اندوواسکولار

برگزاری دومین سمپوزیوم یکروزه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران بیماری های وریدی و درمان های اندوواسکولار

دومین سمپوزیوم یکروزه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران بیماری های وریدی و درمان های اندوواسکولار در مورخ 26 دیماه 92 در مرکز آموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی برگزار گردید

ادامه مطلب
برگزاری مدرسه زمستانی اپیدمیولوژی قلب و عروق

برگزاری مدرسه زمستانی اپیدمیولوژی قلب و عروق

مدرسه زمستانی اپیدمیولوژی قلب و عروق با همکاری انجمن علمی قلب و عروق ایران و انجمن علمی اپیدمیولوژی ایران از شنبه21 دی ماه لغایت چهارشنبه25دی ماه 1392 ،هرروزازساعت 8 تا16 در مرکز قلب و عروق شهید رجایی در حال برگزار می باشد.

ادامه مطلب
مصاحبه خبر گزاری فارس بادبیر علمی سمپوزیوم یکروزه اداره هیپرتانسیون ریوی ونارسایی قلب راست درکودکان

مصاحبه خبر گزاری فارس بادبیر علمی سمپوزیوم یکروزه اداره هیپرتانسیون ریوی ونارسایی قلب راست درکودکان

دکتر رسول فراست کیش دبیر علمی سمپوزیوم یکروزه اداره هیپرتانسیون ریوی ونارسایی قلب راست درکودکان در مصاحبه با خبرگزاری فارس به تشریح نارسایی قلب وعلتهای آن پرداخت.

ادامه مطلب