خبر صفحه اول روابط عمومی - آرشیو

معرفی مرکز توسعه پژوهش

معرفی مرکز توسعه پژوهش

اهمیت پژوهش و تحقیق در دنیای امروز به حدی است که در ارزیابی کارنامه علمی هر کشور میزان ارائه مقالات تحقیقاتی و پژوهشی در محافل علمی در نظر گرفته می شود .

ادامه مطلب