اخبار - آرشیو

برگزاری دوره های جدید آموزش مداوم پرسنل خدمات مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

برگزاری دوره های جدید آموزش مداوم پرسنل خدمات مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

دوره جدید آموزش مداوم پرسنل خدمات در جهت یادگیری ارتباطات صحیح، کاهش آلودگی و کنترل عفونت های بیمارستانی در مرکز قلب و عروق شهید رجایی با آموزش سرگروه ها آغاز شد.

ادامه مطلب
برگزاری جلسه مشترک معاونین دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیات رئیسه مرکزآموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

برگزاری جلسه مشترک معاونین دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیات رئیسه مرکزآموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی

جلسه مشترک معاونین دانشگاه علوم پزشکی تهران و هیات رئیسه مرکزآموزشی،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی در سالن همایش حوزه ریاست برگزار شد.

ادامه مطلب