اخبار - آرشیو

پیام تبریک ریاست مرکز قلب و عروق شهید رجایی به دکتر مسعود اعتمادیان بعنوان انتصاب ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

پیام تبریک ریاست مرکز قلب و عروق شهید رجایی به دکتر مسعود اعتمادیان بعنوان انتصاب ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

ریاست مرکز قلب و عروق شهید رجایی طی پیامی انتصاب دکتر مسعود اعتمادیان بعنوان انتصاب ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران را به ایشان تبریک گفتند.

ادامه مطلب