مناظر زیبا از مرکز قلب و عروق شهید رجایی

 
آغاز بهار را اردیبهشت باید دانست  ،چه رنگهای شیرینی پراکنده شده در طبیعت ، انگار که خداوند سفر عیدرا در اردیبهشت پهن کرده و از میهمان هایش پذیرایی می کند  
 گوارای وجودتان ماه اردیبهشت...    

علاقمندان می توانند تصاویر زیبای مرکز را در لینک زیر ملاحظه فرمایند:
public-relationship.rhc.ac.ir/fa/gallery/338/PhotoList/مناظر.زیبا.از.مرکز.قلب.و.عروق.شهید.رجایی.html
                                                                     
اکبر جعفری.