ارسال دارو توسط پزشکان مرکز قلب و عروق شهید رجایی به زلزله زدگان استان کرمانشاه

۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۱۸
1
2
3
4
5
6
7
9
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18