مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از نظر استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت

۰۲ تیر ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۱ کد : ۵۴۶۷ خبر صفحه اول روابط عمومی اخبار اخبار تصویری
تعداد بازدید:۸۴۸
مرکز آموزشی ،تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهید رجایی از نظر استانداردهای ارزشیابی و اعتباربخشی مورد تائید وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت


نظر شما :