اعلام اسامی بازنشستگان مرکز قلب و عروق شهید رجایی و نامه پر مهر آقای پاشازاده سوپروایزر بازنشسته بیمارستان

تعداد بازدید:۱۸۳۹
اعلام اسامی بازنشستگان مرکز قلب و عروق شهید رجایی و نامه پر مهر آقای پاشازاده سوپروایزر بازنشسته بیمارستان

 

رئیس محترم مرکز نیز به پاس زحمات این عزیزان تقدیر نامه ای به آنان اهداء نمود،همکارانیکه موفق به دریافت لوح تقدیر خود نشده اند می توانند به واحد یا بخش های خود مراجعه فرمایند.

 

 

نامه پر مهر آقای پاشازاده سوپروایزر بازنشسته مرکز


نظر شما :