راهیان کربلا ویژه اربعین حضرت امام حسین (ع) از مرکز قلب و عروق شهید رجایی