گزارش تصویری نماز عید سعید فطر در مرکز قلب و عروق شهید رجایی