استعمال دخانیات در وزارتخانه های دولتی و ... ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

تعداد بازدید:۸۱۱۹
استعمال دخانیات در وزارتخانه های دولتی و ... ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی می شود.

در اجرای ماده 13 قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات، مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1385 :

 

"استعمال دخانیات در نهاد های موضوع ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری  ممنوع و مرتکب به شرح ذیل مجازات می شود:

الف- چنانچه مرتکب از کارکنان نهادهای مذکور باشد، به حکم هیئت رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم به تنبیه مقرر در بند (ج) ماده مذکور محکوم می شود."

 

  1. توضیحات در مورد ماده فوق الذکر:

سئوال: چه نهاد هایی مشمول ماده 18 قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند؟

پاسخ: تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های ملی نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری ها و بانک ها و مؤسسات و شرکت های دولتی

سئوال: بندهای (الف) و (ب) و (ج)  ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری به چه مواردی اشاره دارد؟

پاسخ: 

  • بند الف- اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی،
  • بند ب- توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی)
  • بند ج- کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم، از یک ماه تا یک سال)

( ۱۱۹ )

نظر شما :