چهاردهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۵۵
چهاردهمین سمینار سالیانه اینترونشنال کاردیولوژی با تکیه بر عوارض در مرکز قلب و عروق شهید رجایی


( ۲ )

نظر شما :