انتصاب آقای فریدون محمودی به عنوان نماینده هیات رئیسه برای پایش مشکلات احتمالی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت از سوی رئیس مرکز قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۷۳۹
انتصاب آقای فریدون محمودی به عنوان نماینده هیات رئیسه برای پایش مشکلات احتمالی ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت از سوی رئیس مرکز قلب و عروق شهید رجایی


( ۱ )

نظر شما :