برگزاری دویست و سی و دومین جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به صورت آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۰۰۶
برگزاری دویست و سی و دومین جلسه شورای پژوهشی و کمیته اخلاق به صورت آنلاین در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

 به گزارش روابط عمومی، دویست و سی و یکمین جلسه شورای پژوهشی  و اخلاق در پژوهش با حضور اساتید هیئت علمی مرکز بصورت آنلاین تشکیل شد و در خصوص طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های کارشناسی ارشد بحث و تبادل نظر شد که عنوان آنها به شرح ذیل اعلام گردید:

طرح هایی که در این جلسه مطرح و بحث و تبادل نظر شد به شرح ذیل می باشد:

 1. نتایج ترمیم دریچه تریکوسپید که در طی سال های 98-82 در بیمارستان قلب و عروق شهید رجایی تحت درمان قرار گرفته اند
 2. بررسی ویژگی و حساسیت نوار استریپ کیتوچک در مقایسه با کشت زخم در بیماران مبتلا به زخم باز در بیمارستان قلب شهید رجایی
 3. مقایسه پارامترهای قلبی در ام ار ای مبتلایان به پرکاری منتشر تیروئید در دو روش درمانی ید رادیواکتیو و متی مازول طولانی مدت
 4. طبقه بندی نوار قلب (ECG) طبیعی و غیر طبیعی به کمک یادگیری ماشین در دانش آموزان 6-18 سال مدارس شهر تهران
 5. تعیین اثرات رژیم‏ تغذیه ای محافظت‏ کننده قلب در بروز کاردیوتوکسیسیتی در بیماران مبتلا به سرطان پستان و دریافت کننده آنتراسیکلین
 6. اندازه گیری فاصله کیوتی در نوار قلب کودکان به کمک یادگیری هوش مصنوعی
 7. بررسی ارتباط کوتاه مدت آلودگی هوا و تشکیل لخته در حفرات قلبی در بیماران کاردیومیوپاتی دیلاته :یک مطالعه مورد- متقاطع
 8. مقایسه اسکن 68Ga-FAPI-46-PET/CT با یافته های اکوکاردیوگرافی در تشخیص سمیت قلبی در بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از شیمی درمانی
 9. مقایسه اسکن 68Ga-FAPI-46-PET/CT با یافته های اکوکاردیوگرافی در تشخیص سمیت قلبی در بیماران مبتلا به سرطان پستان پس از شیمی درمانی
 10. طراحی نرم افزار مشاوره آنلاین پزشکی در مرکز آموزشی، تحقیقاتی و درمانی قلب و عروق شهیدرجائی
 11. بررسی بروز و سیر بالینی عفونت Covid19 در بیماران پیوند قلب مرکز قلب و عروق رجایی از اسفند 1398 لغایت شهریور 1400
 12. بررسی یافته های همودینامیک در کاتتریزاسیون راست بیماران همودیالیزی کاندید پیوند کلیه ارجاع شده به مرکز آموزشی تحقیقاتی درمانی قلب و عروق شهید رجایی طی سالهای1390 تا 1400
 13. بررسی اثر استفاده از لیدوکایین وریدی بر کاهش عوارض خروج لوله تراشه بعد از جراحی قلب در بخش مراقبتهای ویژه مرکز قلب و عروق شهید رجایی– کارآزمایی بالینی تصادفی شده
 14. بررسی فراوانی عوارض گوارشی و عوامل مرتبط با آن در بیماران پیوند قلب و در بیمارستان شهید رجایی از سال 1395 تا 1400
 15. Identification of a novel de novo pathogenic variant in GFAP in an Iranian family with Alexander disease by whole exome sequencing: A case report and literature review

 

عناوین پروپوزال پایان نامه هایی کارشناسی ارشدی  که در آموزش تصویب و مورد تایید داوری اخلاق قرار گرفته اند، شامل:

 1. تأثیر صوت درمانی با کاسه زنگ تبتی بر اضطراب و عاطفه پرستاران بخش های ویژه
 2. ررسی تأثیر شستشوی مدار بای پس قلبی ریوی با گاز کربن دی اکسید قبل از پرایم بر دلیریوم بیماران پس از جراحی عروق کرونری: یک مطالعه مقدماتی
 3. بررسی کیفیت زندگی و خودکارامدی بیماران مبتلا به سوختگی در بیمارستان سوانح و سوختگی اهواز در سال 1400
 4. تأثیر تهویه مکانیکی با حجم کم در طی بای پس قلبی ریوی بر عملکرد ریوی بیماران بزرگسال تحت جراحی دریچه قلبی
 5. تأثیر کاهش فاصله زمانی بین دو تزریق کاردیوپلژی دل نیدو بر پیامدهای بالینی اطفال تحت عمل جراحی ترمیم کامل تترالوژی فالوت
 6.  بررسی تاثیر اولترافیلتراسیون تعدیل شده بر میزان واسطه های التهابی، پیامد های بالینی حوالی عمل و وضعیت همودینامیک در اطفال غیرسیانوتیک تحت بای پس قلبی ریوی
 7. بررسی ارتباط ریتم شبانه روزی با سرشت ومنش پرستاران شاغل درمراکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۴۰۰

 

 

خبرنگار: پیام احمدی کاشانی


نظر شما :