تمامی همکاران جهت دریافت کارت الکترونیکی واکسن خود اقدام‌ نمایند

تعداد بازدید:۱۳۳۰
تمامی همکاران جهت دریافت کارت الکترونیکی واکسن خود اقدام‌ نمایند

قابل توجه کارکنان محترم مرکز

با توجه به حذف ‌دسترسی به تکمیل اطلاعات واکسینه شدگان در ماههای گذشته لطفا بفرمایید تمامی همکاران جهت دریافت کارت الکترونیکی واکسن خود اقدام‌نمایند، در صورت وجود مشکل در طی امروز و فردا با خانم درودگر ۲۸۶۰ تماس حاصل نمایند.

 

گواهی واکسن کوید 19 وزارت بهداشت و درمان آموزش پزبشکی


( ۳ )

نظر شما :