اطلاعیه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت تابستان ۱۴۰۲ از سوی مدیریت منابع انسانی انستیو آموزشی،درمانی قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۱۰۸
اطلاعیه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت تابستان ۱۴۰۲ از سوی مدیریت منابع انسانی انستیو آموزشی،درمانی قلب و عروق شهید رجایی اعلام شد.
اطلاعیه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت تابستان ۱۴۰۲ از سوی مدیریت منابع انسانی انستیو آموزشی،درمانی قلب و عروق شهید رجایی

لینک دانلود فایل

( ۲ )

نظر شما :