انجام طرح کشوری غربالگری دیابت و پر فشاری خون در انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۴۲۷
انجام طرح کشوری غربالگری دیابت و پر فشاری خون در انستیتو قلب و عروق شهید رجایی
انجام طرح  کشوری غربالگری دیابت و پر فشاری خون در انستیتو قلب و عروق شهید رجایی

در راستای اهداف پویش ملی غربالگری دیابت و فشارخون و ارتقا سطح سلامت جامعه و همگام با سایر پایگاه‌های سلامت و بیمارستان‌ها این طرح  تا پایان روز ۳۰ دی ماه۱۴۰۲  با استقرار میز خدمت، در درمانگاه مجاورت پذیرش بستری  پذیرای مراجعین سرپایی و همکاران گرامی می باشد.                                                  

مدیریت پرستاری  آموزش سلامت،آموزش پرستاری،درمانگاه


( ۲ )

نظر شما :