ویزیت و تعیین نمره چشم بصورت رایگان با دستگاه اپتومتری ویژه همکاران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی

تعداد بازدید:۱۶۷۱
ویزیت و تعیین نمره چشم بصورت رایگان با دستگاه اپتومتری ویژه همکاران در مرکز قلب و عروق شهید رجایی


( ۵ )

نظر شما :